Документи


Проект и главна цел: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 с цел осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма

Бенефициент: ТРАВЕЛ СИЙЗЪН ООД

Обща стойност: 3 292.66 лв., от които 2 798.76 лв. европейско и 493.90 лв. национално съфинансиране.

Начало: 21.12.2020 г.

Край: 21.03.2021 г.

Кратко описание на проекта: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Цели и резултати: Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма. С изпълнението на проекта беше осигурен оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на дружеството ТРАВЕЛ СИЙЗЪН ООД, извършващо туроператорска дейност по Закона за туризма.